گنبد فلزی مسکن مهر پردیس

گنبد فلزی مسکن مهر پردیس

گنبد مسکن مهر پردیس

کارفرما شرکت کوزو

گنبد مسکن مهر پردیس
کارفرما شرکت کوزو

قطر گنبد 9 متر ارتفاع 11.5

جنس : استیل نقره ایی 304

استعلام قیمت